โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนเรียนร่วม โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Tutoring)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจริยา ยงกำลัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,12:08  อ่าน 430 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนเรียนร่วม โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Tutoring)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจริยา ยงกำลัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2561,11:26  อ่าน 497 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง Concept For O-NET ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจริยา ยงกำลัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2561,11:20  อ่าน 276 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง Concept For O-NET ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจริยา ยงกำลัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2561,11:18  อ่าน 349 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องลมฟ้าอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายภูวิทิต อำนักมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,10:49  อ่าน 553 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ ข้อมูลท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตรตรา วรรณมณ๊
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2560,13:35  อ่าน 444 ครั้ง
รายละเอียด..