โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอรุณ ทันยุภัก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ