โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจริยา ยงกำลัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายภูวิทิต อำนักมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางฑิฆัมพร รัตนบุรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1