โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรม วันขึ้นปีใหม่ 2557 (อ่าน 1448) 07 ม.ค. 57
ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 (อ่าน 2493) 15 ธ.ค. 54