โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รางวัลแห่งความภูมิใจ
2 โล่เกียรติยศกับความสำเร็จในการสอบ O-NET 2556

1. โล่เกียรติยศ คะแนนสอบเพิ่มขึ้น 3 ปี ต่อเนื่อง (2554-2556)
2.  โล่เกียรติยศ คะแนนสอบสูงกว่าระดับประเทศ อันดับที่ 18 ของ สพม.12 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง)

โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2557,00:00   อ่าน 1396 ครั้ง